བརྡ་སྦྱོར།

བཅར་འདྲིའི་ལས་རིམ།

བསྐྱར་འགྲན་དུ་ཚུད་པའི་འགྲན་ཞུགས་པ།

ཟི་ལིང་འགྲན་ཁུལ་ནས་བསྐྱར་འགྲན་དུ་ཚུད་པའི་འགྲན་ཞུགས་པ།

རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན།

བཀྲ་ཤིས།

དར་རྒྱས།

དཔལ་མགོན་ཐར།

རྐང་ཚ་འགྲན་ཁུལ་ནས་བསྐྱར་འགྲན་དུ་ཚུད་པའི་འགྲན་ཞུགས་པ།

སྟག་འགྱུར།

སྟག་སེང་ཐར།

རྡོ་རྗེ།

རྡོ་རྗེ་འཚོ།

མགོན་པོ་སྐྱབས།

ཀླུ་དབང་རྒྱལ།

བན་དེ་ཚེ་རིང་།

མཚོ་ལྷོ་འགྲན་ཁུལ་ནས་བསྐྱར་འགྲན་དུ་ཚུད་པའི་འགྲན་ཞུགས་པ།

རྟ་མགྲིན་རྒྱ་མཚོ།

ལྕགས་འབུམ་རྒྱལ།

ཕུན་ཚོགས།

ཕག་མོ་འཚོ།

དབང་ཆེན།

གདུགས་དཀར་ཚེ་རིང་།

དོན་འགྲུབ་ཚེ་རིང་།

རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན།

ཁྲོ་བོ་འབུམ།

གདུགས་དཀར་སྐྱབས།

གནམ་བྱམས་ཐར།

རྨ་ལྷོ་འགྲན་ཁུལ་ནས་བསྐྱར་འགྲན་དུ་ཚུད་པའི་འགྲན་ཞུགས་པ།

སྒྲོལ་མ་སྐྱབས།

བཙན་གླིང་སྐྱབས།

ཕུར་བ་རྡོ་རྗེ།

འབྲུག་ལྷ་རྒྱལ།

རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང་།

ཕུར་བ་རྒྱལ།

སྐལ་བཟང་དོན་གྲུབ།

རྟ་མགྲིན་རྒྱ་མཚོ།

རྟ་མགྲིན་སྐྱབས།

བསམ་གོ

དཀོན་མཆོག་བསོད་ནམས།

ཕུར་བ་རྡོ་རྗེ།

ཨ་བརྟན།

མགོ་ལོག་འགྲན་ཁུལ་ནས་བསྐྱར་འགྲན་དུ་ཚུད་པའི་འགྲན་ཞུགས་པ།

གར་དབང་།

བན་དེ་ཚེ་རིང་།

རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ།

བན་ཚང་བློ་བཟང་།

ཉི་མ་འོད་ཟེར།

དཔལ་ཆུང་ཀུན་བཟང་ཉི་བསྟན།

ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།

དབང་ཆེན་སྐྱབས།

ཀན་སུའུ་འགྲན་ཁུལ་ནས་བསྐྱར་འགྲན་དུ་ཚུད་པའི་འགྲན་ཞུགས་པ།

སྟོབས་ལྡན།

ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ།

ཚེ་དཔག་སྐྱབས།

རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།

བསྟན་འཛིན།

ཚེ་བརྟན།

མགོན་པོ་དོན་གྲུབ།

མགོན་པོ་སྐྱབས།

སྐལ་བྷེ།

དབྱངས་ཅན་སྒྲ་སྙན་རོལ་ཚོགས།

མགོན་པོ་ཚེ་བརྟན།

རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང་།

རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན།

སྐལ་བཟང་།

རྟ་མགྲིན་ཚེ་བརྟན།

བླ་མ་བཀྲ་ཤིས།

ཟི་ཁྲོན་འགྲན་ཁུལ་ནས་བསྐྱར་འགྲན་དུ་ཚུད་པའི་འགྲན་ཞུགས་པ།

ངག་དབང་།

བསམ་འགྲུབ།

ཛཾ་དཀར་སྐྱིད།

འཆི་མེད་རིག་འཛིན།

ཚེ་རིང་སྐྱབས།

སྐལ་བཟང་རྣམ་གྲོལ།

ཐུབ་བསྟན་ཤེས་རབ།

ཤེས་རབ་འོད་ཟེར།

སྟོབས་ལྡན།

རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག

འགྲན་སྡུར་དངོས།

འདེམས་ཤོག་འཕེན་ས།

འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས།

གཙོ་སྒྲུབ་ལས་ཁུངས།

མཚོ་སྔོན་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་རིགས་གློག་བརྙན་འཕྲིན་བསྒྱུར་སྐྲུན་ལྟེ་གནས།

རོགས་སྒྲུབ་ལས་ཁུངས།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རོལ་མོ་བའི་མཐུན་ཚོགས།

མཚོ་བྱང་ཁུལ་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཛོད་དགེ་རྫོང་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

རྐང་ཚ་རྫོང་རིག་གནས་ལུས་རྩལ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཡུལ་སྐོར་ཅུའུ།

རྨ་ལྷོ་ཁུལ་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

བསང་ཆུ་རྫོང་རིག་གནས་ལུས་རྩལ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཡུལ་སྐོར་ཅུའུ།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རིག་གནས་ལུས་རྩལ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཅུའུ།