ཨ་རིའི་ཁྲལ་བསྡུའི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་འོག ཧྥུའུ་ཐི་རླངས་འཁོར་གྱིས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་ལས་བཟོ་བའི་ཁ་གྲངས་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད།

58372
འབྲེལ་ཡོད་ནང་དོན།
0
0
འོས་སྦྱོར་ལེ་ཚན།
  • གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
  • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།
  • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།
  • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
  • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
  • ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།
  • བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
  • ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།
  • ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།
  • ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།