སྤེལ་དུས།2019.02.12 ཡོང་ཁུངས།ཞིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།
0
0

དབྱི་རག་མཉམ་འབྲེལ་འགུལ་སྐྱོད་བཀོད་འདོམ་པུའུ་ཡིས་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ཉིན་གསལ་སྒྲོག་སྤེལ་ཏེ། དབྱི་སི་ལན་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པའི་ཐལ་སྤྱོད་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པའི་ཡཱ་ཙི་ཏིས་ཀྱི་བུད་མེད་དང་བྱིས་པ་བཅུ་གཉིས་ཉིན་དེར་དབྱི་རག་བྱང་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་ནས་བསྐྱབས་ཟེར།
བཀོད་འདོམ་པུའུ་ཡི་མགྲིན་ཚབ་པ་ལཱ་སུའུ་ཨར་གྱིས་གསལ་སྒྲོག་ནང་བཤད་རྒྱུར། དབྱི་རག་བདེ་འཇགས་དམག་དཔུང་གིས་ཉིན་དེར་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ནེ་ནེ་ཝེ་ཞིང་ཆེན་གྱི་མའོ་སུའུ་ཨར་ཉེ་འདབས་སུ་ཉེན་སྐྱོབ་འགུལ་སྐྱོད་སྤེལ་ཏེ། དབྱི་སི་ལན་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པའི་ཐལ་སྤྱོད་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པའི་བུད་མེད་དྲུག་དང་དེའི་བུ་བུ་མོ་དྲུག་བདེ་བླག་ངང་བསྐྱབས། བདེ་འཇགས་དམག་དཔུང་གི་འགེབས་སྲུང་འོག སྲོག་ཉེན་ལས་བསྐྱབས་པ་དག་ཡཱ་ཙི་ཏིས་ཀྱི་མི་འདུས་སྡོད་བྱེད་པའི་ས་ཁུལ་གཙོ་བོ་ཞིན་ཅཱ་ཨར་གྲོང་རྡལ་དུ་ལོག་ཡོད།

གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་། ༼ ཧྲིལ་བོ ༽ གསར་འགྱུར་མཉམ་སྒྲོག ༼ ཧྲིལ་བོ ༽
ཞོགས་པའི་ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར། སྒྲ་ལྡན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར། དུས་ཐོག་གསར་འགྱུར།
 • མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།
 • གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
 • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།
 • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།
 • ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།
 • བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
 • ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།
 • ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།
 • ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།