མཚོ་སྔོན་དང་བོད་ལྗོངས། སི་ཁྲོན། ཡུན་ནན། ཀན་སུའུ་བཅས་འབྲེལ་མཚམས་ས་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མགོ་གཙོའི་མཉམ་ཞུགས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་ཁུལ་དུ་བསྡུས།

96676
འབྲེལ་ཡོད་ནང་དོན།
0
0
འོས་སྦྱོར་ལེ་ཚན།
 • རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།
 • གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
 • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།
 • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།
 • ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།
 • བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
 • ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།
 • ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།
 • ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།