སྐབས་གཉིས་བའི་རབ་མཛེས་མཚོ་སྔོན་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་ཏེ་མཚོ་ལྷོའི་གཏམ་རྒྱུད་བརྗོད་པ་དང་བོད་ཁུལ་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ལྟ་བའི་བཅར་འདྲི་ཚོགས་པ་ཁྲི་ཀར་བསྐྱོད།

77943
འབྲེལ་ཡོད་ནང་དོན།
4
0
འོས་སྦྱོར་ལེ་ཚན།
 • རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།
 • གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
 • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།
 • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།
 • ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།
 • བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
 • ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།
 • ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།
 • ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།