རང་རྫོང་གིས་རྨ་ཆུའི་འགོ་ཁུངས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་ནས་རྨ་ཆུའི་རིག་གནས་བརྒྱུད་འཛིན་བྱེད་པ་བརྗོད་དོན་ཡིན་པའི་༢༠༢༠ལོའི་ཀྲུང་གོའི་ཡུལ་སྐོར་ཉིན་མོའི་སྐུལ་སྤེལ་གྲོས་ཚོགས་བསྡུས།

92145
འབྲེལ་ཡོད་ནང་དོན།
5
0
འོས་སྦྱོར་ལེ་ཚན།
 • རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།
 • གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
 • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།
 • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།
 • ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།
 • བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
 • ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།
 • ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།
 • ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།