ཀོས་ནན་རྫོང་གིས་ཁྲིམས་སྐྱོང་སྲིད་གཞུང་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་སྐུལ་འདེད་གྲོས་ཚོགས་དང་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་སྲིད་འཛིན་ལས་སྒོའི་འཇོན་ནུས་གསོ་སྦྱོང་གི་འཛིན་གྲྭ་བསྡུས།

77182
འབྲེལ་ཡོད་ནང་དོན།
5
0
འོས་སྦྱོར་ལེ་ཚན།
 • རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།
 • གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
 • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།
 • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།
 • ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།
 • བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
 • ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།
 • ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།
 • ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།