ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་སྐོར་ཞིབ་ཚན་ཁག་གཉིས་པའི་ཏང་ཀྲི་པུའུ་ཐུན་ཏེའི་ཏང་གི་ཚན་ཆུང་དང་རྫོང་སྒྲིག་ཨུའི་ལྟ་སྐུལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ཀྲི་པུའུ་སོགས་ཀྱིས་མཉམ་འབྲེལ་སྒོས་ཏང་གི་ཉིན་མོའི་བརྗོན་དོན་བྱ་འགུལ་སྤེལ།

77101
འབྲེལ་ཡོད་ནང་དོན།
2
0
འོས་སྦྱོར་ལེ་ཚན།
 • རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།
 • གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
 • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།
 • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།
 • ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།
 • བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
 • ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།
 • ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།
 • ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།