མཁར་ལྷོ་བྱིས་སྐྱོང་ཁང་གི་སྐབས་བཞི་པའི་དྲུག་གཅིག་བྱིས་པའི་དུས་ཆེན་དང་སྔོན་འགྲོ་སློབ་གསོའི་དྲིལ་སྒྲོག་ཟླ་བའི་ལེ་ཚན་འཁྲབ་སྟོན་བྱ་འགུལ་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་ནས་ལོ་འཁོར70ལོན་པར་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ།

72613
འབྲེལ་ཡོད་ནང་དོན།
6
0
འོས་སྦྱོར་ལེ་ཚན།
 • རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།
 • གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
 • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།
 • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།
 • ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།
 • བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
 • ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།
 • ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།
 • ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།