རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ལྷ་བྱམས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་རྩ་འཛུགས་བྱས་ནས་གཏིང་ཟབ་སྒོས་འབྲོང་ཐུལ་ཞང་དུ་སོང་སྟེ་ནག་འཇོམས་ངན་སེལ་དང་ཞང་གྲོང་གི་ཡུལ་སྲོལ་དཔལ་ཡོན་དྲིལ་སྒྲོག་བྱ་འགུལ་སྤེལ།

75060
འབྲེལ་ཡོད་ནང་དོན།
3
0
འོས་སྦྱོར་ལེ་ཚན།
 • རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།
 • གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
 • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།
 • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།
 • ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།
 • བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
 • ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།
 • ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།
 • ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།