རྫོང་མཁོ་བསྟུན་དོ་དམ་ཅུས་ཀྱིས་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཏང་སྲིད་མགོ་ཁྲིད་ལས་བྱེད་རྩ་འཛུགས་བྱས་ནས་བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་དང་མཁོ་བསྟུན་མྱུར་སྐྱོབ་ཀྱི་ཤེས་བྱའི་འཆད་ཁྲིད་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭབསྒྲུབས།

76785
འབྲེལ་ཡོད་ནང་དོན།
6
0
འོས་སྦྱོར་ལེ་ཚན།
 • རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།
 • གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
 • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།
 • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།
 • ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།
 • བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
 • ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།
 • ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།
 • ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།