ཧོལ་ཁ་གྲོང་རྡལ་གྱིས་ཀྲུང་གོ་གསར་བ་བཙུགས་ནས་ལོ་འཁོར70ལོན་པ་དང་མཚོ་སྔོན་བཅིངས་གྲོལ་བྱས་ནས་ལོ་འཁོར70ལོན་པར་བསུ་མ་བྱེད་པའི་མ་ལག་བྱ་འགུལ་དང་རོང་འབྲོག་པའི་ཏང་ཡོན་གསོ་སྤྱོང་འཛིན་གྲྭ་འབྲུག་དཀར་སྡེ་བ་ནས་བསྡུས་པ།

76911
འབྲེལ་ཡོད་ནང་དོན།
4
0
འོས་སྦྱོར་ལེ་ཚན།
 • རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།
 • གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
 • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།
 • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།
 • ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།
 • བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
 • ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།
 • ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།
 • ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།