ཐང་ནག་ཞང་ཏང་ཨུས“ཏང་གི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱིས་གུང་གཞོན་ཚོགས་པའི་འཛུགས་སྐྲུན་སྣེ་ཁྲིད་བྱེད་པ”ཇེ་དྲག་ཏུ་བཏང་ནས་གཞོན་ནུ་གསོ་སྐྱོང་ལ་སྐུལ་འདེད་བྱས་པ།

91733
འབྲེལ་ཡོད་ནང་དོན།
1
0
འོས་སྦྱོར་ལེ་ཚན།
 • རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།
 • གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
 • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།
 • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།
 • ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།
 • བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
 • ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།
 • ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།
 • ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།