ཡུས་ཧྲུའུ་ཁུལ་རིག་རྩལ་ཡུལ་སྐོར་སྒྲོག་བརྙན་ཅུའུ་ཡིས་བདེ་བླག་ངང་ཏང་སྤྱིའི་ཡན་ལག་རུ་ཁག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་སྡེ་ཁག་ཏང་ཡན་ལག་རུ་ཁག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་འདེམས་བསྐོ་བྱ་བ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་རེད།

75019
འབྲེལ་ཡོད་ནང་དོན།
0
0
འོས་སྦྱོར་ལེ་ཚན།
 • རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།
 • གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
 • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།
 • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།
 • ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།
 • བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
 • ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།
 • ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།
 • ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།