ད་ལྟ་གཟིགས་བཞིན་པ། > མདུན་ངོས། > ཐད་གཏོང་ལེ་ཚན། > ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ།

ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ།༼༢༠༦༽དགའ་བདེ་རྫོང་གོང་སྟོད་བཅའ་སྡོད་སློབ་ཆུང་།

སྤེལ་དུས། 2016-07-05 09:47:56   ཡོང་ཁུངས། རང་རེའི་ལས་ཁུངས།   རྡེབ་ཚད།    ནང་དོན་འདི་སྤེལ་མཁན། བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།

 ཐེངས་འདིའི་ལེ་ཚན་ཚན་པ་གསུམ་དུ་བཀར་ཡོད། ཚན་པ་དང་པོ་ནི༼ཅོ་ཀའི་དྲུག་འགྱུར༽དང་གཉིས་པ ༼ཐོས་པ་དགའ་སྐྱེད༽གསུམ་པ༼རིག་པའི་སྐར་ཁུང་༽བཅས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད། ཐེངས་འདིའི་ལེ་ཚན་ནང་ཞུགས་མཁན་ནི་དགའ་བདེ་རྫོང་གོང་སྟོད་བཅའ་སྡོད་སློབ་ཆུང་གི་ན་ཆུང་གཅེས་གྲོགས་ཚོ་ཡིན།

IMG_4840.JPG

ཐེངས་འདིའི་ལེ་ཚན་ནང་ཞུགས་པའི་དགའ་བདེ་རྫོང་གོང་སྟོད་བཅའ་སྡོད་སློབ་ཆུང་གི་དགེ་སློབ་ཡོངས།

མདོ་འཛིན་པ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་པ།  བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།

རྩོམ་འགན་པ།  ཚེ་མགོན།

ལྟ་སྐུལ་བ།  ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ།  རྣ་བྷ།

མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་གནས། 


ར་སྤྲོད་ཨང་།          མིང་མེད།    
མཛའ་འབྲེལ་ཨ་ལུང་།
ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།གུང་ཁྲན་ཏང་གི་དྲ་བ།བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་།མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།ཁམས་པའི་དྲ་བ།ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།ཀྲུང་གོའི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།