ད་ལྟ་གཟིགས་བཞིན་པ། > མདུན་ངོས། > ཐད་གཏོང་ལེ་ཚན། > ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ།

ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ།༼༣༩༠༽

སྤེལ་དུས། 2018-04-11 18:42:16   ཡོང་ཁུངས། རང་རེའི་ལས་ཁུངས།   རྡེབ་ཚད།    ནང་དོན་འདི་སྤེལ་མཁན། རྟ་མགྲིན་མཚོ།

 ཐེངས་འདིའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ༼རིག་པའི་སྐར་ཁུང༽དང༼ཐོས་པ་དགའ་སྐྱེད༽ ༼ཅོ་ཀའི་དྲུག་འགྱུར༽བཅས་ཚན་པ་གསུམ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་ལ། ཚན་པ་རེ་རེའི་ནང་དོན་ལ
【རིག་པའི་སྐར་ཁུང】ཚན་པ་འདིའི་ནང་དུ་ཁེད་ཅིག་བཤད་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དེ་མིན༼སྐར་མ་ཕུར་བུ༽ཞེས་པ་དང༼བཅའ་ཁྲིམ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན༽ཞེས་པ་ངོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།
【ཐོས་པ་དགའ་སྐྱེད】ཚན་པ་འདིའི་ནང་དུ་གནའ་གཏམ༼བུ་སྤུན་ཕྱུག་དྲུག༽ཅེས་པ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།
【ཅོ་ཀའི་དྲུག་འགྱུར】ཚན་པ་འདིར༼ཨ་ཅེ་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ༽དང༼མཛེས་པའི་ཕ་ཡུལ༽ཞེས་པའི་བྱིས་གླུ་སྙན་མོ་འགའ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ། རྟ་མགྲིན་འཚོ།
ལྟ་སྐུལ་བ། ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།
སྤྱིའ་ལྟ་སྐུལ་བ། རྣ་བྷ།

 

མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་གནས། 


ར་སྤྲོད་ཨང་།          མིང་མེད།    
མཛའ་འབྲེལ་ཨ་ལུང་།
ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།གུང་ཁྲན་ཏང་གི་དྲ་བ།བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་།མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།ཁམས་པའི་དྲ་བ།ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།ཀྲུང་གོའི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།