ད་ལྟ་གཟིགས་བཞིན་པ། > མདུན་ངོས། > ཐད་གཏོང་ལེ་ཚན། > ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ།

ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ།༼༤༠༤༽

སྤེལ་དུས། 2018-05-21 09:31:19   ཡོང་ཁུངས། རང་རེའི་ལས་ཁུངས།   རྡེབ་ཚད།    ནང་དོན་འདི་སྤེལ་མཁན། རྟ་མགྲིན་མཚོ།

 【རིག་པའི་སྐར་ཁུང】ཚན་པ་འདིའི་ནང་དུ་ཐོག་མར་གྲོགས་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚོར་ཁེད་ཅིག་བཤད་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དེ་མིན་ཉི་ཧོང་གི་བྱིས་སྒྲུང་གྲགས་ཅན༼སྒེའུ་ཁུང་འགྲམ་གྱི་ཐོ་ཐོ་མ༽ཞེས་པའི་ལེའུ་ལྔ་བ༼སློབ་གཙོ་ལགས༽ཞེས་པ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད། དེར་མ་ཟད་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་ངོ་མཚར་ཀུམ་བཏུས་ལས༼སའི་གོ་ལར་སྐོར་བ་རྒྱག་པའི་མིས་བཟོས་སྲུང་སྐར༽ཞེས་པ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།
【ཐོས་པ་དགའ་སྐྱེད】ཚན་པ་འདིའི་ནང་དུ་གྲོགས་པོ་ཆུང་ཆུང་ཉི་མ་ཚེ་རིང་གིས་བཤད་པའི༼ལྷ་བྱ་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ༽ཞེས་པའི་གནའ་གཏམ་ཞིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།
【ཅོ་ཀའི་དྲུག་འགྱུར】ཚན་པ་འདིར༼ཨ་ཁུ་ཉི་མ༽དང༼ང་ཡི་རྫོང་རི་སློབ་ཆུང༽ཞེས་པའི་བྱིས་གླུ་སྙན་མོ་འགའ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།

6.jpg

རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ། རྟ་མགྲིན་འཚོ།
ལྟ་སྐུལ་བ། དབྱངས་ཅན།
སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། རྣ་བྷ།

 

མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་གནས། 


ར་སྤྲོད་ཨང་།          མིང་མེད།    
མཛའ་འབྲེལ་ཨ་ལུང་།
ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།གུང་ཁྲན་ཏང་གི་དྲ་བ།བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་།མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།ཁམས་པའི་དྲ་བ།ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།ཀྲུང་གོའི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།