ད་ལྟ་གཟིགས་བཞིན་པ། > མདུན་ངོས། > ཐད་གཏོང་ལེ་ཚན། > ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ།

དྲུག་གཅིག་ཆེད་སྒྲིག་ལེ་ཚན་དུས་སྟོན་མེ་ཏོག་འཛུམ་གྲོལ། ༼༤༡༠༽

སྤེལ་དུས། 2018-06-05 12:07:04   ཡོང་ཁུངས། རང་རེའི་ལས་ཁུངས།   རྡེབ་ཚད།    ནང་དོན་འདི་སྤེལ་མཁན། ནོར་བུ་འཚོ།

ཐེངས་འདིའི་ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ་གྱི་དྲུག་གཅིག་ཆེད་སྒྲིག་ལེ་ཚན་ནང་གངས་རིའི་ལྗོངས་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚོར་དུས་སྟོན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་མཁན་གྱི་ཉན་མཁན་ཚོའི་སྙན་ཚིག་འདོན་པ་དང་ཁ་པར་གྱི་སྐུད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཁུལ་གྱི་ཡུལ་ལུང་སོ་སོ་ན་ཡོད་པའི་གྲོགས་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚོའི་དྲུག་གཅིག་རོལ་སྟངས་ལ་རྒྱུས་ལོན་རགས་ཙམ་བྱེད་པ་བརྒྱུད་ཅོ་ཀའི་དྲུག་འགྱུར་གྱི་ཚན་པའི་ན་ཆུང་གྲོགས་པོ་ཚོས་གླུ་དང་གླུ་དབྱངས་བླངས་ནས་དུས་ཆེན་ལ་རོལ་བའི་ཉམས་སྣང་། རིག་པའི་སྐར་ཁུང་གི་ནང་དུ་དྲུག་གཅིག་དུས་ཆེན་གྱི་བྱུང་བ་དང་འབྲེལ་ནས་ཤེས་བྱ་ཐུང་ངུ་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པ།

微信图片_20180605115322.jpg

ཕ་ཡུལ་ཡུལ་ཤུལ་ནས་ཡིན་པའི་གྲོགས་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚེ་རིང་དཔལ་འབར།

微信图片_20180605115604.jpg

ཕ་ཡུལ་མཚོ་ལྷོ་ཁྲི་ཀ་ནས་ཡིན་པའི་གཞས་མ་ཆུང་ཆུང་ཕག་མོ་བདེ་སྐྱིད།

微信图片_20180605115437.png

ཕ་ཡུལ་མཚོ་ལྷོ་ཐུན་ཏེ་ནས་ཡིན་པའི་སློབ་མ་ཆུང་ཆུང་ཀླུ་མོ་ཡག

QQ图片20180605120629.jpg

ཕ་ཡུལ་མཚོ་ལྷོ་ཁྲི་ཀ་ནས་ཡིན་པའི་སློབ་གྲོགས་ཆུང་ཆུང་ཟླ་བ་གཡང་འཛོམས།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ། བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་དང་ནོར་བུ་མཚོ།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། ཚེ་མགོན།

ལྟ་སྐུལ་བ། ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། རྣ་བྷ།

 

མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་གནས། 


ར་སྤྲོད་ཨང་།          མིང་མེད།    
མཛའ་འབྲེལ་ཨ་ལུང་།
ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།གུང་ཁྲན་ཏང་གི་དྲ་བ།བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་།མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།ཁམས་པའི་དྲ་བ།ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།ཀྲུང་གོའི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།