སྤེལ་དུས།2018.08.03 ཡོང་ཁུངས།
0
0

མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རྨ་སྟོད་རྫོང་ཟས་རིགས་དང་སྨན་རྫས་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་ཅུའུ་ཡི་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།

མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རྨ་སྟོད་རྫོང་མི་དམངས་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ། བསམ་འགྲུབ་སྒྲོལ་མ།

མདོ་འཛིན་པ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་པ། སྟོབས་ལྡན་བཀྲ་ཤིས།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། ལྷ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས།
ལྟ་སྐུལ་བ། ལྷ་བརྟན།
སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། རྣ་བྷ།
ལེ་ཚན་འདི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་རོགས་སྒྲུབ་བྱས་པ་ཡིན།
སྐུ་ཉིད་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་ཐད་དུ་རོགས་སྐྱོར་མཁོ་ཚེ་ང་ཚོ་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱ་རོགས།
འབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར། ཤ་བོ་སྐྱབས། 13997266890སྐད་འཕྲིན། 13997266890
སྟོབས་ལྡན་བཀྲ་ཤིས།17797088309སྐད་འཕྲིན།77058328


འོས་སྦྱོར།
  • གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
  • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།
  • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།
  • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
  • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
  • ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།
  • བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
  • ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།
  • ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།
  • ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།