ནག་འཇོམས་ངན་སེལ་གྱི་ངོ་བོ་གླེང་བ།
2019.05.20 ཁུངས། རང་རེའི་ལས་ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 67

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཏང་ཨུའི་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་སྟག་ཐར།

ལེ་ཚན་འདིའི་མདོ་འཛིན་པ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཤ་བོ་སྐྱབས།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། ཨ་བརྟན་རྒྱལ།
ལྟ་སྐུལ་བ། ལྷ་བརྟན།
སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། རྣ་བྷ།
ལེ་ཚན་འདི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་རོགས་སྒྲུབ་བྱས་པ་ཡིན།
སྐུ་ཉིད་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་ཐད་དུ་རོགས་སྐྱོར་མཁོ་ཚེ་ང་ཚོ་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱ་རོགས།
འབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར། ཤ་བོ་སྐྱབས། 13997266890སྐད་འཕྲིན། 13997266890
རྟ་མགྲིན་སྐྱབས། 17697365295སྐད་འཕྲིན། D15597665541