གཞུང་དཔང་དང་འབྲེལ་ཏེ་འདས་པོའི་ཤུལ་བཞག་རྒྱུ་ནོར་རྒྱུད་འཛིན་སྐོར་གླེང་བ།
2020.06.18 ཁུངས། རང་རེའི་ལས་ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 0

མཚོ་ནུབ་ཁུལ་ཐེམ་ཆེན་རྫོང་ཁྲིམས་འཛིན་ཅུའུ་ཡི་གཞུང་དཔང་མི་སྣ་ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ།

ལེ་ཚན་འདིའི་མདོ་འཛིན་པ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་པ། རྟ་མགྲིན་སྐྱབས།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། ཨ་བརྟན་རྒྱལ། 
ལྟ་སྐུལ་བ། དབང་གྲགས་ཚེ་རིང་།
སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།
ལེ་ཚན་འདི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་རོགས་སྒྲུབ་བྱས་པ་ཡིན། 
སྐུ་ཉིད་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་ཐད་དུ་རོགས་སྐྱོར་མཁོ་ཚེ་ང་ཚོ་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱ་རོགས།
འབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར། ཤ་བོ་སྐྱབས། 13997266890སྐད་འཕྲིན། 13997266890
རྟ་མགྲིན་སྐྱབས། 17697365295སྐད་འཕྲིན། D15597665541