ད་ལྟ་གཟིགས་བཞིན་པ། > མདུན་ངོས། > ཐད་གཏོང་ལེ་ཚན། > གངས་རིའི་རང་སྒྲ།

གངས་རིའི་རང་སྒྲ། ༼ ༡༢༤༩ ༽

སྤེལ་དུས། 2018-07-02 18:22:55   ཡོང་ཁུངས། རང་རེའི་ལས་ཁུངས།   རྡེབ་ཚད།    ནང་དོན་འདི་སྤེལ་མཁན། བསོད་ནམས་ལྷ་མོ།

 ལེ་ཚན་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ།  བསོད་ནམས་ལྷ་མོ།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ།  བསྟན་འཛིན། 

ལྟ་སྐུལ་བ།  དབྱངས་ཅན།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ།  རྣ་བྷ།

 

མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་གནས། 


ར་སྤྲོད་ཨང་།          མིང་མེད།    
མཛའ་འབྲེལ་ཨ་ལུང་།
ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།གུང་ཁྲན་ཏང་གི་དྲ་བ།བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་།མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།ཁམས་པའི་དྲ་བ།ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།ཀྲུང་གོའི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།