ད་ལྟ་གཟིགས་བཞིན་པ། > མདུན་ངོས། > ཆེད་དོན་ཆེད་སྒྲིག > མང་ཚོགས་ལམ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཟི་འོད་གཞི་རིམ་དུ་འཕྲོ།

གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་སོག་རུ་མ་ཞང་གིས་མཐོ་སྒང་གི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ཞང་གྲོང་བསྐྲུན་རྒྱུ་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་མང་ཚོགས་ལ་དོན་དངོས་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད།

སྤེལ་དུས། 2014-11-13 09:17:16   ཡོང་ཁུངས། རང་རེའི་ལས་ཁུངས།   རྡེབ་ཚད།    ནང་དོན་འདི་སྤེལ་མཁན། དཔའ་བརྟན་རྒྱལ།

1.jpg

གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་འཛུགས་སྐྲུན་ཅུའུ་ཡི་ཅུའུ་ཀྲང་གོ་ཆིན་གྱིས་གསར་འགོད་པའི་བཅར་འདྲི་དང་ལེན་བྱེད་བཞིན་པ།

4.jpg

སོག་རུ་མ་ཞང་ལྕམ་མདའ་དགོན་པའི་དོ་དམ་མཛུབ་སྟོན་པ་པད་དཀར་གྱིས་མཛེས་སྡུག་ཞང་གྲོང་འཛུགས་སྐྲུན་ཐད་ནས་གསར་འགོད་པར་ཁ་བརྡ་བྱེད་བཞིན་པ།

7.jpg

སོག་རུ་མ་ཞང་རྫ་ར་སྡེ་བའི་སྡེ་མི་ཚེ་ལོ་ཡིས་རང་གི་མྱོང་ཚོར་བརྗོད་བཞིན་པ།

3.jpg

མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་གནས། 


ར་སྤྲོད་ཨང་།          མིང་མེད།    
མཛའ་འབྲེལ་ཨ་ལུང་།
ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།གུང་ཁྲན་ཏང་གི་དྲ་བ།བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་།མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།ཁམས་པའི་དྲ་བ།ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།ཀྲུང་གོའི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།