ད་ལྟ་གཟིགས་བཞིན་པ། > མདུན་ངོས། > ཆེད་དོན་ཆེད་སྒྲིག > མཐིང་མདོག་གི་གཞིས་ཁྱིམ།

ནགས་སྲུང་ལྗང་བསྒྱུར་ལ་བརྩོན་གྱིན་པའི་ཀ་རིང་སྡེ་བ།

སྤེལ་དུས། 2015-11-16 13:28:58   ཡོང་ཁུངས། རང་རེའི་ལས་ཁུངས།   རྡེབ་ཚད།    ནང་དོན་འདི་སྤེལ་མཁན། བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།

111111111.jpg

ཀ་རིང་ཞང་གི་ཞང་གཙོ་གཞོན་པ་དཀོན་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཡིས་སྡེ་བའི་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་བཞིན་པ།

222222222.jpg

ཀ་རིང་ཞང་མར་ག་སྡེ་བའི་སྡེ་མི་ཨ་ཁུ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་ཕ་ཡུལ་གྱི་འགྱུར་ལྡོག་གླེང་བཞིན་པ།

33333333.jpg

ཀ་རིང་ཞང་གི་ནགས་སྲུང་བ་ལྷ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ནགས་སྲུང་གནས་ཚུལ་སྐོར་ནས་ཁ་བརྡ་བྱེད་བཞིན་པ།

44444444444.jpg

ལྗང་མདོག་གི་ཕ་ཡུལ།   ཕ་ཡུལ་གྱི་མཛེས་སྡུག     

 

གསར་འགོད་པ།  བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།  ཕྱུག་ལོ།  ཤ་བོ་རིན་མཚོ། 

ཟླ་བཟང་སྒྲོལ་མ། དབང་རྒྱལ་ཚེ་རིང་།

 

 

 

མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་གནས། 


ར་སྤྲོད་ཨང་།          མིང་མེད།    
མཛའ་འབྲེལ་ཨ་ལུང་།
ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།གུང་ཁྲན་ཏང་གི་དྲ་བ།བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་།མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།ཁམས་པའི་དྲ་བ།ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།ཀྲུང་གོའི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།