ད་ལྟ་གཟིགས་བཞིན་པ། > མདུན་ངོས། > ཆེད་དོན་ཆེད་སྒྲིག > མཐིང་མདོག་གི་གཞིས་ཁྱིམ།

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་འཕྲོས་པའི་སེམས་ཀྱི་འབོད་སྐུལ།

སྤེལ་དུས། 2015-11-22 11:00:38   ཡོང་ཁུངས། རང་རེའི་ལས་ཁུངས།   རྡེབ་ཚད།    ནང་དོན་འདི་སྤེལ་མཁན། ཤ་བོ་རིན་མཚོ།

IMG_3831.JPG

དཔའ་ལུང་རྫོང་མཚེར་ཕུག་ཞང་གི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་ཧ་ལོ་ཡིས་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ཐད་བྱ་བ་ཅི་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་གླེང་བཞིན་པ།

IMG_3839.JPG

མཚེར་ཕུག་ཞང་སོག་པོ་ར་སྡེ་བའི་སྡེ་དཔོན་པད་མ་ཚེ་རིང་གིས་སྡེ་བའི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་གི་འགྱུར་ལྡོག་གླེང་བཞིན་པ།

IMG_3842.JPG

སོག་པོ་ར་སྡེ་བའི་སྡེ་མི་ཀུན་དགའ་ཡིས་གསར་འགོད་པའི་བཅར་འདྲི་དང་ལེན་བྱེད་བཞིན་པ།

གསར་འགོད་པ། ཕྱུག་ལོ། བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ། ཤ་བོ་རིན་མཚོ། ཟླ་བཟང་སྒྲོལ་མ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཟླ་བཟང་སྒྲོལ་མ།

ལྟ་སྐུལ་བ། དབྱངས་ཅན།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། རྣ་བྷ།

 


 

མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་གནས། 


ར་སྤྲོད་ཨང་།          མིང་མེད།    
མཛའ་འབྲེལ་ཨ་ལུང་།
ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།གུང་ཁྲན་ཏང་གི་དྲ་བ།བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་།མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།ཁམས་པའི་དྲ་བ།ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།ཀྲུང་གོའི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།