ད་ལྟ་གཟིགས་བཞིན་པ། > མདུན་ངོས། > ཆེད་དོན་ཆེད་སྒྲིག > མཐིང་མདོག་གི་གཞིས་ཁྱིམ།

སྐྱེ་ཁམས་སྡེ་བ་བསྐྲུན་ཆེད་རྨོ་བསྐྱུར་རྩྭ་འདེབས་ཀྱི་ལས་ཀར་གཞོལ།

སྤེལ་དུས། 2015-11-24 11:50:18   ཡོང་ཁུངས། རང་རེའི་ལས་ཁུངས།   རྡེབ་ཚད།    ནང་དོན་འདི་སྤེལ་མཁན། བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།

IMG_3822.JPGIMG_3809.JPG

དཔའ་ལུང་རྫོང་གཤོང་ཞན་ཞང་དམངས་ཆེན་གྱི་ཀྲུའུ་ཞི་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས་སྐྱེ་ཁམས་སྡེ་བ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བཞིན་པ།

IMG_3822.JPG

མ་བརྒྱ་སྡེ་བའི་ཧྲུའུ་ཅི་འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་རྨོ་བསྐྱུར་རྩྭ་འདེབས་སྐོར་ནས་ཁ་བརྡ་བྱེད་བཞིན་པ།

IMG_3825.JPG

མ་བརྒྱ་སྡེ་བའི་སྡེ་མི་ཕག་མོ་གཡང་འཛོམས་ཀྱིས་མ་བརྒྱ་སྡེ་བའི་སྡོང་འཛུགས་ནགས་སྐྲུན་སྐོར་ནས་ཁ་བརྡ་བྱེད་བཞིན་པ། 

གསར་འགོད་པ།  བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།   ཕྱུག་ལོ།   ཤ་བོ་རིན་མཚོ། 

ཟླ་བཟང་སྒྲོལ་མ།  དབང་རྒྱལ་ཚེ་རིང་།

 

མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་གནས། 


ར་སྤྲོད་ཨང་།          མིང་མེད།    
མཛའ་འབྲེལ་ཨ་ལུང་།
ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།གུང་ཁྲན་ཏང་གི་དྲ་བ།བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་།མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།ཁམས་པའི་དྲ་བ།ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།ཀྲུང་གོའི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།