ད་ལྟ་གཟིགས་བཞིན་པ། > མདུན་ངོས། > ཆེད་དོན་ཆེད་སྒྲིག > ང་ཡི་ལོ་ངོ་སོ་ལྔ།

རྨ་འབྲི་རྫ་གསུམ་འབྱུང་ཡུལ་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བའི་འདས་ཟིན་པའི་གཏམ་རྒྱུད།

མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་དགུན་དུས་མཚོ་སྔོན་ལྷོ་ཡུལ་དུ་བསྐྱོད་པ་སྟེ། ང་ཡི་ལོ་ངོ་སོ་ལྔའི་ཁག་བཅུ་བ།

སྤེལ་དུས། 2013-12-20 17:25:13   ཡོང་ཁུངས། རང་རེའི་ལས་ཁུངས།   རྡེབ་ཚད།    ནང་དོན་འདི་སྤེལ་མཁན། ལྷ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས།

苹果照片dongji 034.jpg

ཞིན་ཧེ་ལ་བསྐྱོད་པའི་ལམ་བར་དུ།

IMG_1779.JPG

བཅར་འདྲི་ཚོགས་པས་ཡུལ་དངོས་ན་བརྙན་ཕབ་བཞིན་པའི་ཚུལ།

IMG_1813.JPG

 ཆོས་རྗེ་སྡེ་བའི་སྡེ་དཔོན་ཀ་དྲིས་ཀྱིས་བཅར་འདྲི་དང་ལེན་བྱེད་བཞིན་པ།

IMG_1476.jpg

མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་གནས། 


ར་སྤྲོད་ཨང་།          མིང་མེད།    
མཛའ་འབྲེལ་ཨ་ལུང་།
ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།གུང་ཁྲན་ཏང་གི་དྲ་བ།བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་།མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།ཁམས་པའི་དྲ་བ།ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།ཀྲུང་གོའི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།