ད་ལྟ་གཟིགས་བཞིན་པ། > མདུན་ངོས། > ཆེད་དོན་ཆེད་སྒྲིག > པར་བརྙན་ལ་བརྒྱུས་པའི་ཟིན་ཐོ།

མཚོ་ཤར་བོད་ཡུལ་དུ་བསྐྱོད་པའི་དཔའ་ལུང་རྫོང་གི་མཐོང་སྣང་།

སྤེལ་དུས། 2014-10-29 13:35:04   ཡོང་ཁུངས། རང་རེའི་ལས་ཁུངས།   རྡེབ་ཚད།    ནང་དོན་འདི་སྤེལ་མཁན། ལྷ་བརྟན་ཚེ་རིང་།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ལོའི་ཟླ༡༠ཚེས་༢༩ཉིན། གཟའ་ལྷག་པ།
མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་ནི་རང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འདིའི་མང་ཚོགས་ལམ་ཕྱོགས་དང་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་སྐོར་གྱི་ཆེས་མཇུག་མཐའི་བཅར་འདྲི་བྱ་ཡུལ་ཡིན་ལ། ས་ཁུལ་འདིར་རྫོང་ཁག་དྲུག  ཞང་དང་གྲོང་རྡལ༡༥༠ཡོད་པ་དང་། སྤྱིའི་མི་གྲངས་ཁྲི་༡༤༨ཡོད་པའི་ཁྲོད་རྒྱ་དང་ཧེ། བོད་རིགས། ཧོར་རིགས། ས་ལར་རིགས་སོགས་མི་རིགས་མང་པོ་འདུས་སྡོད་བྱས་པའི་ས་ཁུལ་ཞིག་རེད།

image001.jpg

བཅར་འདྲིར་ལམ་ལ་ཆས་བཞིན་པ།

image003.jpg

མགོན་པོ་བྲག་ནག་གི་མདུན་ནས་བསྐྱོན་པའི་མཉམ་པར།

image005.jpg

མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་གནས། 


ར་སྤྲོད་ཨང་།          མིང་མེད།    
མཛའ་འབྲེལ་ཨ་ལུང་།
ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།གུང་ཁྲན་ཏང་གི་དྲ་བ།བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་།མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།ཁམས་པའི་དྲ་བ།ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།ཀྲུང་གོའི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།