ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྨན་ཁང་དང་ཁྲི་ཚང་རྫོང་མི་དམངས་སྨན་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་འབྲེལ་སྒོས་མིག་ནད་བརྟག་བཤེར་གྱི་སྤྱི་ཕན་བྱ་འགུལ་སྤེལ།

60122
འབྲེལ་ཡོད་ནང་དོན།
0
0
འོས་སྦྱོར་ལེ་ཚན།
  • གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
  • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།
  • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།
  • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
  • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
  • ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།
  • བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
  • ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།
  • ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།
  • ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།