གསར་དུ་བརྩམས་པའི་གཏམ་བརྗོད་ཟློས་གར་ཏེ་ཡུན་ཧོད་ལ་ཕུལ་བའི་བསྟོད་གླུ་ཞེས་པ་ཚེས་བཅུ་ཉིན་གྱི་དགོང་མོར་མཚོ་སྔོན་ཟློས་གར་ཁང་ཆེན་མོ་རུ་འཁྲབ་སྟོན་བྱས།

73389
འབྲེལ་ཡོད་ནང་དོན།
11
0
འོས་སྦྱོར་ལེ་ཚན།
 • རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།
 • གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
 • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།
 • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།
 • ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།
 • བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
 • ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།
 • ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།
 • ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།