མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ནོར་སྲིད་གནས་བབ་དབྱེ་ཞིབ་དང་ཉིས་སྟོང་ཉི་ཤུ་ལོའི་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་སྡེ་ཁག་གི་སྔོན་རྩིས་བཟོ་བཀོད་ཆེད་དོན་ཚོགས་འདུ་ཟི་ལིང་དུ་བསྡུས།

75097
འབྲེལ་ཡོད་ནང་དོན།
0
0
འོས་སྦྱོར་ལེ་ཚན།
 • རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།
 • གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
 • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།
 • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།
 • ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།
 • བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
 • ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།
 • ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།
 • ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།