ཀྲུང་ཧྭ་སྙིང་རྗེ་སྤྱི་ཁྱབ་ཚོགས་པའི་སྙིང་རྗེ་བྱ་བས་ཁྱིམ་ཚང་ཀུན་ལ་དྲོད་སྐྱིད་སྦྱིན་ཞེས་པའི་འཚམས་འདྲི་དང་རོགས་སྐྱོབ་བྱེད་སྒོ་ཡུས་ཧྲུའུ་རུ་སྤེལ།

118984
འབྲེལ་ཡོད་ནང་དོན།
0
0
འོས་སྦྱོར་ལེ་ཚན།
 • རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།
 • གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
 • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།
 • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།
 • ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།
 • བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
 • ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།
 • ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།
 • ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།