2019ལོའི་སྡེ་ཆེན་རྩེད་རའི་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་གླུ་བ་གླུ་མ་གྲགས་ཅན་གྱི་ལ་གཞས་ཆེད་ཚོགས་སྟེང་ཞུགས་པའི་གླུ་བ་གླུ་མ།
2019.08.05 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 1485

2019ལོའི་སྡེ་ཆེན་རྩེད་རའི་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་གླུ་བ་གླུ་མ་གྲགས་ཅན་གྱི་ལ་གཞས་ཆེད་ཚོགས་སྟེང་ཞུགས་པའི་གླུ་བ་གླུ་མ།

ལྕགས་མོ་རྒྱལ། མཚོ་ལྷོ།

ཀླུ་རྒྱལ། མཚོ་བྱང་།

མགོན་པོ་ཡུལ་ལྷ། མཚོ་ལྷོ།

རྣམ་རྒྱལ་མགོན། མཚོ་བྱང་།

ཕུར་མཚམས་ཚེ་སྐྱིད། མཚོ་བྱང་།

རྟ་མགྲིན་ཚེ་བརྟན། མཚོ་ལྷོ།

ཀླུ་བྷ་ཚེ་རིང་། མཚོ་ལྷོ།

གསེར་འབྲུག་རྒྱལ། མཚོ་ནུབ།

སྨོན་ལམ་རྒྱ་མཚོ། མཚོ་ལྷོ།

སྐལ་བཟང་སྐྱིད། རྨ་ལྷོ།

བཀྲ་ཤིས་མཚོ། མཚོ་ལྷོ།

མཁའ་འགྲོ་འཚོ། མཚོ་ལྷོ།

ཚེ་བྷོ། མཚོ་བྱང་།

ལྷ་ཐར་མཚོ། མཚོ་ལྷོ།

ཕག་མོ་འཚོ། མཚོ་ལྷོ།

བྱམས་མཚོ། མཚོ་ལྷོ།

ལྷ་ཆེན་རྒྱལ། མཚོ་ལྷོ།

བཀྲ་ཤིས་དོན་འགྲུབ། མཚོ་ལྷོ།

དོ་རེས། མཚོ་བྱང་།

ཚེ་རིང་། མཚོ་བྱང་།

སྟག་འབུམ་རྒྱལ། མཚོ་ནུབ།

ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ། མགོ་ལོག

གཡང་འབུམ་བཀྲ་ཤིས། མཚོ་བྱང་།

ཚེ་སྒྲུབ་རྒྱལ། རྨ་ལྷོ།

ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར། མགོ་ལོག