གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་། [2018-08-20]
གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་། [2018-08-19]
གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་། [2018-08-18]
གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་། [2018-08-17]
གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་། [2018-08-16]
གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་། [2018-08-15]
2018ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས13ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2018ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས12ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2018ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས11ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2018ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས10ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2018ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས9ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2018ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས8ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2018ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས7ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2018ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས6ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2018ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས5ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2018ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས3ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་། ༼ཧྲིལ་བོ༽
2018ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས1ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་། ༼ཧྲིལ་བོ༽
2018ལོའི་ཟླ7པའི་ཚེས30ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
1234ཞོལ་ངོས།མཇུག་ངོས།