མཚོ་བྱང་།
2020ལོའི་ཟླ4པའི་ཚེས18ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ4པའི་ཚེས16ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ4པའི་ཚེས11ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ4པའི་ཚེས7ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ4པའི་ཚེས4ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ3པའི་ཚེས26ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ3པའི་ཚེས24ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ3པའི་ཚེས19ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ3པའི་ཚེས17ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ3པའི་ཚེས12ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ3པའི་ཚེས10ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ3པའི་ཚེས5ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ3པའི་ཚེས3ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
མདའ་བཞི་རྫོང་གི་འཛུག་སྐྲུན་རྣམ་གྲངས་གཙོ་བོ་དག་གི་དམངས་འཚོའི་བཟོ་སྐྲུན་བསྟུད་མར་སླར་གསོ་བྱས།
2020ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས25ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས22ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས20ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས18ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ01པའི་ཚེས21ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
རྡུལ་ཕྲན་གྲོང་གི་ལྟ་སྐུལ་སའོ་ཡིས་དུས་ཆེན་གཉིས་དང་གྲོས་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་ཚོང་ར་བཅོས་སྐྱོང་གི་བརྡ་ཁྱབ་ཚོགས་འདུ་སྤེལ།
གོང་ངོས།12345ཞོལ་ངོས།མཇུག་ངོས།