མཚོ་བྱང་།
2021ལོའི་ཟླ3པའི་ཚེས4ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2021ལོའི་ཟླ03པའི་ཚེས02ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2021ལོའི་ཟླ02པའི་ཚེས27ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2021ལོའི་ཟླ02པའི་ཚེས23ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2021ལོའི་ཟླ02པའི་ཚེས9ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2021ལོའི་ཟླ02པའི་ཚེས20ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2021ལོའི་ཟླ02པའི་ཚེས2ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2021ལོའི་ཟླ01པའི་ཚེས30ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2021ལོའི་ཟླ01པའི་ཚེས21ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2021ལོའི་ཟླ01པའི་ཚེས19ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2021ལོའི་ཟླ01པའི་ཚེས16ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2021ལོའི་ཟླ01པའི་ཚེས14ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2021ལོའི་ཟླ01པའི་ཚེས12ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2021ལོའི་ཟླ01པའི་ཚེས09ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2021ལོའི་ཟླ01པའི་ཚེས07ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2021ལོའི་ཟླ01པའི་ཚེས05ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2021ལོའི་ཟླ01པའི་ཚེས02ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ12པའི་ཚེས31ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ12པའི་ཚེས29ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ12པའི་ཚེས24ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
1234ཞོལ་ངོས།མཇུག་ངོས།