མཚོ་བྱང་།
2020ལོའི་ཟླ3པའི་ཚེས26ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ3པའི་ཚེས24ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ3པའི་ཚེས19ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ3པའི་ཚེས17ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ3པའི་ཚེས12ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ3པའི་ཚེས10ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ3པའི་ཚེས5ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ3པའི་ཚེས3ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
མདའ་བཞི་རྫོང་གི་འཛུག་སྐྲུན་རྣམ་གྲངས་གཙོ་བོ་དག་གི་དམངས་འཚོའི་བཟོ་སྐྲུན་བསྟུད་མར་སླར་གསོ་བྱས།
2020ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས25ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས22ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས20ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས18ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ01པའི་ཚེས21ཉིན་གྱི་མཚོ་བྱང་གསར་འགྱུར།
རྡུལ་ཕྲན་གྲོང་གི་ལྟ་སྐུལ་སའོ་ཡིས་དུས་ཆེན་གཉིས་དང་གྲོས་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་ཚོང་ར་བཅོས་སྐྱོང་གི་བརྡ་ཁྱབ་ཚོགས་འདུ་སྤེལ།
ཁུལ་མང་ཚོགས་སྒྱུ་རྩལ་གྱིས་ང་ཚོའི་ཀྲུང་གོའི་འདུན་མ་སྟེ་རིག་གནས་ཁྱིམ་ཚང་ཁྲི་རུ་བསྐྱོད་ཞེས་པའི་དཔྱིད་གསར་ལོ་གསར་དུས་ཆེན་གྱི་སྒོ་ཡིག་སྟེར་བའི་བྱ་འགུལ་སྤེལ།
མུན་ཡོན་གྱི་གནས་སྤོས་ཁྱིམ་ཚང་གིས་གཞི་གསར་ཐས་ཐེངས་དང་པོར་རོལ་བའི་ལོ་གསར།
ཧི་ཚན་མུན་ཡོན་རྫོང་དུ་སོང་ནས་དུས་ཆེན་གྱི་འཚམས་འདྲི་བྱས།
ཁྲིན་ཏུང་ཁྲང་མུན་ཡོན་རྫོང་དུ་སོང་ནས་དུས་ཆེན་གྱི་འཚམས་འདྲའི་བྱ་འགུལ་སྤེལ།
བང་ཅིན་ཀྲེ་མདོ་ལ་རྫོང་དུ་སོང་ནས་དུས་ཆེན་གྱི་འཚམས་འདྲིའི་བྱ་འགུལ་སྤེལ།
1234ཞོལ་ངོས།མཇུག་ངོས།