སྤེལ་དུས།2017.12.11 ཡོང་ཁུངས།
136
0

མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས།

མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས།   ཕོ།  བོད་རིགས།   1962ལོར་སྐྱེས།  མཚོ་སྔོན་དཔའ་ལུང་གི་མི་ཡིན།  1983ལོའི་ཟླ7པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་དུ་ཞུགས།  1978ལོའི་ཟླ7པར་བྱ་བར་ཞུགས།   རབ་འབྱམས་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་བསླབ་གནས་བླངས་ཡོད།

1974.12--1978.07   མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྟོང་སྐོར་ཕྱུགས་ལས་སློབ་གྲྭའི་ཕྱུགས་ནད་སྨན་པའི་ཆེད་ལས་སྦྱངས།

1978.07--1982.09 མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཕྱུགས་ལས་ཕྱུགས་ནད་སྨན་པའི་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་གླིང་གི་ལག་རྩལ་པའི་འགན་བཞེས།

1982.09--1986.12 ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གླིང་གི་མི་དོན་ཁྲུའུ་ནས་བྱ་བ་བསྒྲུབས་པ་དང་།  སློབ་གླིང་ཏང་ཨུའི་གཞུང་སྒྲུབ་ཁང་གི་དྲུང་ཡིག་གི་འགན་བཞེས།

1985.03--1987.01 པེ་ཅིན་དགེ་ཐོན་སློབ་ཆེན་མཱ་ལེ་རིང་ལུགས་སློབ་དཔྱོད་ཁང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་འཛིན་གྲྭ་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

1991.01--1992.04 ཀྲུང་དབྱང་རྩ་འཛུགས་པུའུ་གཞུང་སྒྲུབ་ཐིན་གྱི་དྲུང་ཡིག་གི་འགན་བཞེས།

1992.04--1995.07 ཀྲུང་དབྱང་རྩ་འཛུགས་པུའུ་གཞུང་སྒྲུབ་ཐིན་གྱི་ཁྲུའུ་རིམ་པ་གཞོན་པའི་དྲུང་ཡིག་གི་འགན་བཞེས།

1995.07--1996.11 ཀྲུང་དབྱང་རྩ་འཛུགས་པུའུ་གཞུང་སྒྲུབ་ཐིན་གྱི་ཁྲུའུ་རིམ་པའི་དྲུང་ཡིག་གི་འགན་བཞེས།

1996.11--2000.03 བོད་ལྗོངས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གཞིས་ཀ་རྩེ་ས་ཁུལ་གྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས།

2000.03--2000.09 བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་གྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་། རྒྱུན་ལས་ཆེད་བསྐོས་མི་སྣ་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས།

2000.09--2001.11 བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་གྱི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས།

2001.11--2003.04 བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་གྱི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་།  དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་གྱི་འགན་བཞེས།

2003.04--2006.09 བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས།

2006.09--2006.10 བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ལྷ་ས་ཏང་ཨུའི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གི་འགན་བཞེས།

2006.10--2011.11 བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ་དང་། དྲུང་ཡིག  ལྗོངས་ཐད་གཏོགས་ལས་ཁུངས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས།

2011.11--2012.01 བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ་དང་།   རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ཏང་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི།  རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུའི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གི་འགན་བཞེས།

2012.01--2016.11 བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ་དང་།  རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ།  ཏང་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུའི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གི་འགན་བཞེས།

2016.11--2016.12 བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང་།  རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུའི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གི་འགན་བཞེས།

2016.12-- མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ་དང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གི་འགན་བཞེས།

གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་། ༼ ཧྲིལ་བོ ༽ གསར་འགྱུར་མཉམ་སྒྲོག ༼ ཧྲིལ་བོ ༽
ཞོགས་པའི་ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར། སྒྲ་ལྡན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར། དུས་ཐོག་གསར་འགྱུར།
 • རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།
 • གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
 • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།
 • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།
 • ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།
 • བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
 • ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།
 • ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།
 • ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།