སྤེལ་དུས།2017.12.11 ཡོང་ཁུངས།
225
0

མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས།

མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས།   ཕོ།  བོད་རིགས།   1962ལོར་སྐྱེས།  མཚོ་སྔོན་དཔའ་ལུང་གི་མི་ཡིན།  1983ལོའི་ཟླ7པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་དུ་ཞུགས།  1978ལོའི་ཟླ7པར་བྱ་བར་ཞུགས།   ཧོ་ནན་སློབ་ཆེན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་དོན་སློབ་གླིང་བཟོ་ཚོང་དོ་དམ་ཆེད་ལས་ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན་ཞིང་། རབ་འབྱམས་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་བསླབ་གནས་དང་།  བཟོ་ཚོང་དོ་དམ་ཤེས་རམས་པའི་བསླབ་གནས་བླངས།  མིག་སྔར་སྐབས་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན་དང་།  མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ།  མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གི་འགན་བཞེས་ཡོད།

སྔ་གཞུག་ཏུ་ཀྲུང་དབྱང་རྩ་འཛུགས་པུའུ་ཡི་ཁྲུའུ་རིམ་པ་གཞོན་པ་དང་།  ཁྲུའུ་རིམ་པའི་དྲུང་ཡིག་གི་འགན་བཞེས།

1996ལོའི་ཟླ11པར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གཞིས་ཀ་རྩེ་ས་ཁུལ་གྱི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས།

2000ལོའི་ཟླ3པར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་གྱི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་། སྲིད་འཛིན་རྒྱུན་ལས་ལས་མི་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས།

2000ལོའི་ཟླ9བར་བོད་རང་ལྗོངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་གྱི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས།

2001ལོའི་ཟླ11བར་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་གྱི་དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་གྱི་འགན་བཞེས།

2003ལོའི་ཟླ4བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས།

2006ལོའི་ཟླ9བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུའི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གི་འགན་བཞེས།

2006ལོའི་ཟླ10བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ་དང་། དྲུང་ཡིག་གི་འགན་བཞེས།

2011ལོའི་ཟླ11བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ་དང་།  འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་།  བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཏང་ཙུའུ་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས།

2012ལོའི་ཟླ1བོར་བོད་རང་སྐྱོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞིའི་འགན་བཞེས།

2016ལོའི་ཟླ10བར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང་།  ཏང་ཙུའུ་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས།

2016ལོའི་ཟླ12བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའི་འགན་བཞེས།

2017ལོའི་ཟླ1པོར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ་དང་།  འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་།  སྐབས་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན་གྱི་འགན་བཞེས།

གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་། ༼ ཧྲིལ་བོ ༽ གསར་འགྱུར་མཉམ་སྒྲོག ༼ ཧྲིལ་བོ ༽
ཞོགས་པའི་ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར། སྒྲ་ལྡན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར། དུས་ཐོག་གསར་འགྱུར།
 • རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།
 • གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
 • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།
 • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།
 • ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།
 • བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
 • ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།
 • ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།
 • ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།