སྤེལ་དུས།2017.12.11 ཡོང་ཁུངས།
37
0

ཐིན་ཅ་ཚེ།

ཐིན་ཅ་ཚེ། ཕོ། རྒྱ་རིགས། ལའོ་ཉིན་ཏུང་ཀང་གི་མི་ཡིན། 1964ལོའི་ཟླ12པར་སྐྱེས། 1986ལོའི་ཟླ7པར་བྱ་བར་ཞུགས། 1985ལོའི་ཟླ11པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་དུ་ཞུགས། ལས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་བསླབ་གནས་དང་ཁྲིམས་རིག་རབ་འབྱམས་པ་ཡིན།

1986ལོའི་ཟླ7པར་རྒྱལ་ཁབ་བཟོ་ཚོང་སྤྱི་ཁྱབ་ཅུའུ་ནས་བྱ་བ་བསྒྲུབས། སྔ་གཞུག་ཏུ་ཚོང་རྟགས་ཅུའུ་ཡི་ལས་སྒྲུབ་པ་དང་། ཀྲུའུ་རིན་ཁའོ་ཡོན། ཁྲུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ། ཁྲུའུ་ཀྲང་། འཛད་སྤྱོད་པའི་ཁེ་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་སི་ཡི་སི་ཀྲང་གཞོན་པ། ཀྲུང་གོ་འཛད་སྤྱོད་པ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པའི་དྲུང་ཡིག འཛད་སྤྱོད་པའི་ཁེ་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ཅུའུ་ཡི་ཅུའུ་ཀྲང་། གཞུང་སྒྲུབ་ཐིན་གྱི་ཀྲུའུ་རིན་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས།

2010.11ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་ཁྲང་ཁྲོན་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་ཧྲི་ཀྲང་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས།

2012.7 རྒྱལ་ཁབ་བཟོ་ཚོང་སྤྱི་ཁྱབ་ཅུའུ་ཡི་ཅུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཏང་ཙུའུ་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཁུངས་མི།

2013.4 རྒྱལ་ཁབ་ཟས་རིགས་སྨན་རིགས་ལྟ་རྟོག་དོ་དམ་སྤྱི་ཁྱབ་ཅུའུ་ཡི་ཅུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཏང་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཁུངས་མི།

2017.5མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ། ཞིང་ཆེན་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས།

གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་། ༼ ཧྲིལ་བོ ༽ གསར་འགྱུར་མཉམ་སྒྲོག ༼ ཧྲིལ་བོ ༽
ཞོགས་པའི་ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར། སྒྲ་ལྡན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར། དུས་ཐོག་གསར་འགྱུར།
 • རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།
 • གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
 • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།
 • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།
 • ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།
 • བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
 • ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།
 • ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།
 • ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།