སྤེལ་དུས།2017.12.11 ཡོང་ཁུངས།
50
0

ཡུས་ཚོང་ལི།

ཡུས་ཚོང་ལི། ཕོ། རྒྱ་རིགས། 1961ལོའི་ཟླ10བར་སྐྱེས། ཧའོ་པེ་ཆིན་ཡོན་གྱི་མི་ཡིན། 1984ལོའི་ཟླ8པར་བྱ་བར་ཞུགས། 1984ལོའི་ཟླ7པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་དུ་ཞུགས། ཧ་ཨར་པིན་འཛུགས་སྐྲུན་བཟོ་ལས་སློབ་གླིང་གི་འཛུགས་སྐྲུན་བཟོ་ལས་སྡེ་ཁག་ཏུ་བཟོ་ལས་དང་དམངས་སྤྱོད་བཟོ་སྐྲུན་ཆེད་ལས་སློབ་མཐར་ཕྱིར། སློབ་ཆེན་བསླབ་གནས་དང་། ནུབ་བྱང་སློབ་ཆེན་གྱི་དོ་དམ་རིག་པའི་ཤེས་རམས་པ་དང་བཟོ་བསྐྲུན་པ་བཅས་ཡིན། ད་ལྟ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ་དང་། དྲུང་ཡིག   ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་བཅོས་སྒྱུར་འགོ་ཁྲིད་ཚན་ཚུང་གཞུང་སྒྲུང་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་གྱི་འགན་བཞེས་ཡོད།

སྔ་གཞུག་ཏུ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་འཛུགས་སྐྲུན་དཔལ་འབྱོར་ལག་རྩལ་གསར་སྤེལ་ཀུང་སིའི་སྤྱི་གཉེར་བ༼ཁྲུའུ་རིམ་པ་གཞོན་པ༽དང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་འཛུགས་སྐྲུན་ཐིན་འཛུགས་སྐྲུན་བཟོ་སྐྲུན་ཁྲུའུ་ཡི་ཁྲུའུ་ཀྲང་གི་འགན་བཞེས།

2000ལོའི་ཟླ1པོར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་འཛུགས་སྐྲུན་ཐིན་གྱི་ཐིན་ཀྲང་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས།

2008ལོའི་ཟླ2པར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་འཛུགས་སྐྲུན་ཐིན་གྱི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་ཐིན་ཀྲང་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས།

2008ལོའི་ཟླ9བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཆུ་བེད་ཐིན་གྱི་ཐིན་ཀྲང་དང་ཏང་ཙུའུ་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས།

2011ལོའི་ཟླ1པོར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ཤར་ས་ཆའི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་། 2011ལོའི་ཟླ་བཞི་བར་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་བཟོ་ལས་གླིང་ཁུལ་གྱི་ཏང་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་གཅིག་ལྕོགས་སུ་བཞེས།

2013ལོའི་ཟླ7པར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་བཟོ་ལས་གླིང་ཁུལ་གྱི་ཏང་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས།

2017ལོའི་ཟླ5བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ་དང་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་བཟོ་ལས་གླིང་ཁུལ་གྱི་ཏང་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས།

གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་། ༼ ཧྲིལ་བོ ༽ གསར་འགྱུར་མཉམ་སྒྲོག ༼ ཧྲིལ་བོ ༽
ཞོགས་པའི་ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར། སྒྲ་ལྡན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར། དུས་ཐོག་གསར་འགྱུར།
 • རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།
 • གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
 • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།
 • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།
 • ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།
 • བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
 • ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།
 • ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།
 • ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།