མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་མི་གྲངས་ཁྲི་ལྔ་ཡན་ཡོད་པའི་རྫོང་ཁག་ཐམས་ཅད་ནས་མཐོ་འབྲིང་འཛུགས་རྒྱུ་རེད།
2019.01.31 ཁུངས། རང་རེའི་ལས་ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 15752

གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན། ཀླུ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་འཐུས་མི། རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དམངས་ཆེན་གྱི་ཀྲུའུ་རིན།


རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ། ལྷ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། དབྱངས་ཅན།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་པ། རྣ་བྷ།

«375ཐད་གཏོང་ཁང»ལ་གླེང་གཞི་འདོན་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་ཡོད་ན།

ལྷ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས། 13709734333

lajiazhaxi@163.com

བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ། sulangtashi@yahoo.com.cn

བཅས་གང་རུང་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱས་ཆོག གཞན་མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་བའི་སྐད་འཇོག་སར་སྐད་བཞག་ནའང་ཆོག