བོད་སྨན་བཅད་འབྱོར་ཉི་ཤུའི་ཞིབ་འཇུག་སྐོར་གླེང་བ།
2019.03.05 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 1703

གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན། ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ། མཚོ་སྔོན་དགེ་འོས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་གཞོན་པ།


རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ། ལྷ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་པ། རྣ་བྷ།

«375ཐད་གཏོང་ཁང»ལ་གླེང་གཞི་འདོན་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་ཡོད་ན།

ལྷ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས། 13709734333

lajiazhaxi@163.com

བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ། sulangtashi@yahoo.com.cn

བཅས་གང་རུང་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱས་ཆོག གཞན་མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་བའི་སྐད་འཇོག་སར་སྐད་བཞག་ནའང་ཆོག