ནག་ཀྱཱ་བ་ཤ་བོ་ཚེ་རིང་གིས་མི་རིགས་སློབ་གསོའི་འཕོ་འགྱུར་གླེང་བ།
2019.04.23 ཁུངས། རང་རེའི་ལས་ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 8552

མཚར་སྡུག་གི་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུ།

འབད་འཐབ་ཀྱི་དུས་རབས་གསར་བ།

བོད་ཁུལ་གྱི་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུའི་འཕོ་འགྱུར་གླེང་བ།

གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན། ནག་ཀྱཱ་བ་ཤ་བོ་ཚེ་རིང་། རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཐུན་རིན་རྫོང་སློབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན། 2018ལོར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་འབྲིང་རིམ་ཆེས་མཐོའི་དགེ་རྒན་ལ་གདམས། 


རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ། ལྷ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས། 

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་པ། རྣ་བྷ།

«375ཐད་གཏོང་ཁང»ལ་གླེང་གཞི་འདོན་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་ཡོད་ན།

ལྷ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས། 13709734333

lajiazhaxi@163.com

འབྲུག་ལྷ་རྒྱལ། 13107588848

464412669@qq.com

བཅས་གང་རུང་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱས་ཆོག གཞན་མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་བའི་སྐད་འཇོག་སར་སྐད་བཞག་ནའང་ཆོག