རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སློབ་གསོ་ཅུའུ་ཡི་ཅུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་རྡོ་ལྷ་ཐར་ལགས་ཀྱིས་རྨ་ལྷོའི་མི་རིགས་སློབ་གསོའི་འཕེལ་འགྱུར་གླེང་བ།
2019.04.29 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 6466

མཚར་སྡུག་གི་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུ།

འབད་འཐབ་ཀྱི་དུས་རབས་གསར་བ།

375ཐད་གཏོང་ཁང་གིས་བོད་ཁུལ་གྱི་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུའི་འཕོ་འགྱུར་གླེང་བ།

གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན། རྡོ་ལྷ་ཐར།  རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སློབ་གསོ་ཅུའུ་ཡི་ཅུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ། འབྲུག་ལྷ་རྒྱལ།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་པ། རྣ་བྷ།

«375ཐད་གཏོང་ཁང»ལ་གླེང་གཞི་འདོན་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་ཡོད་ན།

ལྷ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས། 13709734333

lajiazhaxi@163.com

བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ། sulangtashi@yahoo.com.cn

བཅས་གང་རུང་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱས་ཆོག གཞན་མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་བའི་སྐད་འཇོག་སར་སྐད་བཞག་ནའང་ཆོག