གླུ་བ་ཚེ་དཔལ་སྐྱབས་དང་གླུ་མ་ལྕགས་མོ་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱི་སེམས་གཏམ།
2019.09.04 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 2319

-------བོད་ཀྱི་ལ་གཞས་དང་དམངས་གླུ་ཇི་ལྟར་རྒྱུད་འཛིན་བྱ་དགོས་པའི་སྐོར་གླེང་བ།

མཚར་སྡུག་གི་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུ།

འབད་འཐབ་ཀྱི་དུས་རབས་གསར་བ།

བོད་ཁུལ་གྱི་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུའི་འཕོ་འགྱུར་གླེང་བ།

གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་གཟུགས་འདས་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་བོད་ཀྱི་ལ་གཞས་ཀྱི་རྒྱུད་འཛིན་པ་ཚེ་དཔལ་སྐྱབས་དང་ལྕགས་མོ་རྒྱལ།


རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ། ལྷ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་པ། རྣ་བྷ།

«375ཐད་གཏོང་ཁང»ལ་གླེང་གཞི་འདོན་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་ཡོད་ན།

ལྷ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས། 13709734333

lajiazhaxi@163.com

འབྲུག་ལྷ་རྒྱལ། 13107588848

464412669@qq.com

བཅས་གང་རུང་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱས་ཆོག གཞན་མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་བའི་སྐད་འཇོག་སར་སྐད་བཞག་ནའང་ཆོག