སྨན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་མཚོ་ལྷོ་བོད་སྨན་ཁང་།
2019.09.09 ཁུངས། རང་རེའི་ལས་ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 775

མཚར་སྡུག་གི་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུ།

འབད་འཐབ་ཀྱི་དུས་རབས་གསར་བ།

375ཐད་གཏོང་ཁང་གིས་བོད་ཁུལ་གྱི་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུའི་འཕོ་འགྱུར་གླེང་བ།

གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན། མཚོ་ལྷོ་བོད་སྨན་ཁང་གི་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་གསོ་གོ་རྒྱལ། ཁོང་ནད་ཚན་ཁག་གི་ཀྲུའུ་རིན་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ། མོ་ནད་ཚན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་བསོད་ནམས་འཚོ། སྨན་ལུམས་ཚན་ཁག་གི་ཀྲུའུ་རིན་ནོར་འཛིན།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ། འབྲུག་ལྷ་རྒྱལ།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། ཨ་བརྟན་རྒྱལ།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་པ། རྣ་བྷ།

«375ཐད་གཏོང་ཁང»ལ་གླེང་གཞི་འདོན་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་ཡོད་ན།

ལྷ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས། 13709734333

lajiazhaxi@163.com

འབྲུག་ལྷ་རྒྱལ། 13107588848

464412669@qq.com

བཅས་གང་རུང་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱས་ཆོག གཞན་མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་བའི་སྐད་

འཇོག་སར་སྐད་བཞག་ནའང་ཆོག