དམངས་སེམས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་སྐྲུན་མཁན་གྱི་གུང་ཧོ་རྫོང་རིག་གནས་ཁང་།
2019.09.29 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 0

མཚར་སྡུག་གི་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུ།

འབད་འཐབ་ཀྱི་དུས་རབས་གསར་བ།

375ཐད་གཏོང་ཁང་གིས་བོད་ཁུལ་གྱི་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུའི་འཕོ་འགྱུར་གླེང་བ།

གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གུང་ཧོ་རྫོང་རིག་གནས་ཁང་གི་མགོ་གཙོ་ཚེ་རིང་སྐྱིད་དང་མགོ་གཙོ་གཞོན་པ་འཇིགས་མེད། ལས་བཟོ་བ་རྡོ་རྗེ་ཤེས་རབ། རྟ་མགྲིན་འཚོ། ཨ་བྱམས།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ། འབྲུག་ལྷ་རྒྱལ།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། ཨ་བརྟན་རྒྱལ།

«375ཐད་གཏོང་ཁང»ལ་གླེང་གཞི་འདོན་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་ཡོད་ན།

ལྷ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས། 13709734333

lajiazhaxi@163.com

འབྲུག་ལྷ་རྒྱལ། 13107588848

464412669@qq.com

བཅས་གང་རུང་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱས་ཆོག གཞན་མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་བའི་སྐད་

འཇོག་སར་སྐད་བཞག་ནའང་ཆོག