རིག་གནས་སློབ་གསོའི་འོད་ཁྱིམ་ན་ཆགས་པའི་རྡོ་སྦིས་ལུང་པ།
2020.12.16 ཁུངས། རང་རེའི་ལས་ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 356

གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན། ཞོན་ཧྭ་རྫོང་རྡོ་སྦིས་བོད་རིགས་ཡུལ་ཚོ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་འགོ་གཙོ་དཀོན་མཆོག་བཀྲ་ཤིས་དང་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ་རིན་ཁོ།  ཧོར་རོན་པོ་སྡེ་བའི་སྡེ་དམངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་འབྲུག་ཐར་ཚེ་རིང་། བླ་མའི་ལུང་བ་སྡེ་བའི་ཏང་ཀྲི་པུའུ་ཧྲུའུ་ཅི་ནོར་བུ་རིན་ཆེན།


རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ། ལྷ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་པ། ཨ་བརྟན་རྒྱལ།

ལྟ་སྐུལ་པ། དབང་གྲགས་ཚེ་རིང་།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་པ། ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།

«375ཐད་གཏོང་ཁང»ལ་གླེང་གཞི་འདོན་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་ཡོད་ན།

ལྷ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས། 13709734333

lajiazhaxi@163.com

འབྲུག་ལྷ་རྒྱལ། 13107588848

464412669@qq.com

བཅས་གང་རུང་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱས་ཆོག