ཁེ་ལས་པ་རྡོ་རྗེ་ཡི་མི་ཚེའི་གཏམ་གླེང་།
2021.01.13 ཁུངས། རང་རེའི་ལས་ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 50

——རྡོ་རྗེ་ཚོང་གཉེར་ཀུང་ཟི་དང་ཁོང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ།

གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན། རྡོ་རྗེ། པེ་ཅིང་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་འབྲེལ་ཚད་ཡོད་འགན་ལེན་ཀུང་ཟི་དང་མཚོ་སྔོན་རྡོ་རྗེ་གསར་སྐྲུན་རིག་གནས་བཟོ་ལས་ཐོན་རྫས་ཚད་ཡོད་ཀུང་ཟིའི་སྤྱིའི་འགན་འཛིན་པ།


རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ། ལྷ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་པ། ཨ་བརྟན་རྒྱལ།

ལྟ་སྐུལ་པ། དབང་གྲགས་ཚེ་རིང་།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་པ། ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།

«375ཐད་གཏོང་ཁང»ལ་གླེང་གཞི་འདོན་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་ཡོད་ན།

ལྷ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས། 13709734333

lajiazhaxi@163.com

འབྲུག་ལྷ་རྒྱལ། 13107588848

464412669@qq.com

བཅས་གང་རུང་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱས་ཆོག