བར་སྣང་འཕྲིན་གྱི་ཕ་ོཉ།༼༣༡༧༠༽
2019.05.22 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 77

མདོ་འཛིན་པ།  ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་པ། བསྟན་འཛིན།

ལྟ་སྐུལ་པ།   ལྷ་བརྟན།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། རྣ་བྷ།

བར་སྣང་འཕྲིན་གྱི་ཕོ་ཉའིའབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར། 0971—6329375   6329376