བར་སྣང་འཕྲིན་གྱི་ཕ་ོཉ།༼༣༡༧༢༽
2019.05.27 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 93

མདོ་འཛིན་པ།  ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་པ། བསྟན་འཛིན།

ལྟ་སྐུལ་པ།   ལྷ་བརྟན།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། རྣ་བྷ།